UA-145931898-1

DiabextanPhil

Comments · 446 Views

Paano gumagana ang Diabextan?
Kapag mayroon kang isang malusog na digestive system, ang glucose mula sa tiyan ay naglalakbay sa pamamagitan ng daluyan ng dugo at pumapasok sa kalamnan ng katawan at mga fat cells para sa stimulate energy.

Comments