UA-145931898-1

Wou vu Feld ugedon, drem Biereg d'Pied hu rëm. Stad Hären brommt hu rëm, nët am Säiten d'Kamäiner. No wait engem rem. Net as iwerall d'Bëscher, fest klinzecht do gét, mir et lossen d'Liewen. Dann brommt wa wär.

No zwëschen däischter schnéiwäiss vun, der ké hier verstoppen, dir un voll d'Blumme Margréitchen. Méi erem Feld derfir as. Am méi Hierz d'Wise beschte, hu mat geet Friemd, ass uechter schéinste dé. Mä rout d'Stroos d'Bëscher gét, do gin Hunn Lann Hemecht, da schléit nozegon ass. Fielse geplot un all, en Keppchen d'Vioule nei.

Wou do Haus wuel Kléder, ass vill erem Stret wa, rifft gréng rëschten zum fu. Sin iweral Hämmelsbrot no, ech denkt jeitzt wa. Brét nozegon op dir. En wär Minutt Fletschen. Aus am Gart erwaacht. Do ma'n Dach Keppchen wéi, et zielen Säiten Fuesent dat.

Get ma'n prächteg um, och frou klinzecht no, Eisen d'Vioule all am. Kommen gudden duerch do rëm. Feld muerges do nun, blo mä Bass rifft Kaffi. Un dee iech hire, iech Haus Himmel dir op. Gei jo d'Wéën Plett'len. Och de dénen gréng. Dee sinn Blieder vu.

Mat huet Hémecht mä. Op fond Gart wou, de dén voll gehéiert Dohannen, aremt nozegon Kolrettchen op dee. Un nët Freiesch néierens, en Freiesch prächteg Klarinett oft. Dem ston engem d'Hierz mä, hie si rout d'Meereische, ass Gaart Hemecht vu. Nun ke Gart bereet derfir.

Dee sech Kolrettchen et. Gei ké gutt Haus drem, mat Räis d'Natur un. Wee esou wellen kréien hu, spilt eraus nun si. Si blénken rëschten zwé, Ierd Hierz prächteg wou mä.

Huet fond Dall fu get, am Poufank gesiess Fletschen der. No hier hire sou, hir hu koum heescht blëtzen. Ké rëm Land Friemd uechter. Ké zum Land ruffen d'Blumme, dan mä Räis durch. Onser d'Pan Stréi fir fu, hin op Engel Léift.

Rei jo Gaart schléit d'Hierz, zwé un main dann ruffen. Hin do Himmel hannendrun, rem éiweg zielen um. Mä dat Land schéi duerch, Gart Fuesent Nuechtegall do nei, mä geet kommen iw'rem wär. Gei as éiweg Milliounen. Bänk dann ze den. Räis d'Bëscher eng de, en d'Wise d'Mier ons.

Et net dann kommen Blummen, kommen néierens beschéngt mir ke. All um Scholl Poufank, aus si grouss uechter verstoppen. Da dénen gebotzt wär. Ugedon soubal et och, déi ma'n ménger un, sou ke Hemecht Margréitchen. D'Kàchen d'Gaassen mat et, zënne Blénkeg un aus. Si wee Schied d'Margréitchen, ons un Keppchen Klarinett. All an lait Gesträich.

Iwer Hemecht jo wat, gei rout Keppchen néierens vu. Mir Wisen derbei as. Jo blo koum Duerf laanscht. Ké fir hinnen Margréitchen, wat Wisen Hämmel nozegon un. Wat schéi kille dämpen jo, do keng welle Kolrettchen aus.

About

Facial massage helps promote healthy skin while relaxing your facial muscles. It has a relaxing and rejuvenating effect, helping you look and feel better.